Monteringsanvisningar

 

Det är viktigt när du behöver montera vår 230V LED-strip som du
följer instruktionerna.

230V ledstrip

För 230V LED-strip måste en 230V-kontakt användas, som visas till höger. Denna kontakt måste beställas separat.

 

 1. Klipp remsan till önskad längd
  ( är du i tvivel om var du ska klippa se bilden nedan )

 

2. Sätt i spetsens spets med 2 ben
in i remsan ( som framgår av bilden nedan ) 
Viktigt att strömmen går med pilen så se till att pilen pekar bort
från själva kontakten när den är monterad.

 

3. För in spjutets runda ändar i de två matchande hålen
i sladden.

 

 1. Sätt på ändstycket.

 

 1. Anslut och slå på strömmen.

 

 1. Viktigt att kontrollera att allt är korrekt anslutet, se bilderna på sidan 2

  När du skär remsan rekommenderar vi att du använder vassa saxar
  eftersom det vanligtvis ger bästa resultat.

 

Felsökning om remsan inte tänds:

Om remsan inte tänds rekommenderar vi att du granskar de 6 punkterna ovan för att se om det borde finnas något du kunde ha förbisett.

 1. Stäng av strömmen.
   
 2. Kontrollera att strömmen flyter med pilen enligt beskrivningen i punkt
   
 3. Kontrollera att det finns en anslutning mellan remsan och kontakten.
   

VIKTIGT koppar får inte rör varandra, eftersom detta kommer att orsaka kortslutning


 

Nedan kan du också se en videoguide, "dock på engelska"
hur man monterar remsan.

 


Accept Vi använder cookies och liknande tekniker för att göra våra sidor och tjänster enklare att använda samt för att kunna anpassa våra sidor och tjänster efter dina intressen och behov. Visa cookies policy