Allmänna Villkor

 

Handelsvillkor

 

1. Beställning

Varor som beställs via får hemsida levereras som utgångspunkt från dag till dag, förutsatt att det är lagervaror. Order som lagts innan kl. 14.00 (fredag dock innan 13.00) skickas samma dag. Då en eller flera varor är utsålda, förbehåller vi oss rätten till att först skicka ordern, när alla beställda varor åter är i lager. Besked om förväntat leveransdatum blir meddelat. Alla kontrakt görs ingås på danska.

2. Faktura

När du har beställt och mottagit varan, drar vi pengarna från ditt konto. I förbindelse med detta, kommer du därefter att få ett mail, där Fakturan på köpet är bifogat.

3. Priser

Alla angivna priser visas inkl. Svensk moms på 25%.

4. Leverans

Frakt startar vid 49 kr. Paket levereras med Bring eller Dachser eller. Frakten kommer att anges i din orderbekräftelse.

5. Betalning (avgiftsfritt) – Dock är där avgift på PayPal 2,95%

Dankort.
Visa.
MasterCard.
Visa Electron.
PayPal.
EAN nr.
Kontoöverförning. (Denna betalform är inte
omfattad av motståndssystemet).

6. Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast det datum som fakturan anger som sista rättidiga betalningsdag. Som huvudregel ska betalning ske netto kontant. Om en sista rättidig betalningsdag inte är angett, ska betalnings ske kontant vid leverans. LEDPROFF.SE är berättigade till att beräkna räntor och påminnelseavgifter för alla förfallna betalningar med 2% per månad tills det förfallna är betalt, fall betalning sker efter förfallodatum. Köparens inbetalningar avskrivs först på tillskrivna förfallna räntor och omkostnader. Därefter på skulden. Köparen är inte berättigad till att moträkna eventuella motkrav på LEDPROFF.SE  som inte är skriftligt erkända av LEDPROFF.SE och har ingen rätt att tillbakahålla någon del av köpesumman på grund av motfordran av någon sort. Då leverans skjuts fram på grund av köparens förhållande av någon sort, är köpare förpliktigad att betala till LEDPROFF.SE, som om leverans hade skett vid den överenskomna tiden. LEDPROFF.SE kan vid skriftlig meddelande avvika från detta.7. Reklamationsrätt

Köpelagens mangelsregler finner användning på varuköp. När du handlar på LEDPROFF.SE har du givetvis 24 månaders reklamationsrätt. Det innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytande, pengarna tillbaka eller avdrag på priset, beroende på den konkreta situationen. Det är ett krav att reklamationen är berättigad och att strulet inte har inträffat till följd av felaktig användnings av produkten eller annan skadligt beteende.

Du ska reklamera inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt strulet med varan. Om du reklamerar inom två månader efter att strulet är upptäckt, kommer reklamationen alltid att vara rättidig. Vi rekommenderar att du undersöker varan vid mottagning, för att kolla efter transportskador och kontakta oss fortast möjligt om så vore fallet.
 
Undersökningsavgift vid inte defekta varor.
LEDPROFF.SE förbehåller sig rätten till att testa varor, som påstås vara defekta. Om LEDPROFF.SE finner varan OK efter test, måste detta påräknas, att varan skickas retur tillsammans med en räkning för utfört arbete. Undersökningsavgiften är 400 SEK. och du skall ge särskilt samtycke till avgiften, när varan lämnas in för reklamation. Du skall naturligtvis endast betala undersökningsavgiften om det visar sig att varan inte är defekt enligt köpelagens bestämmelser. Först efter test kommer LEDPROFF.SE göra en eventuell utbytning / kreditering.

Är reklamationen berättigad, återbetalar vi alla dina (rimliga) fraktkostnader. Varan ska alltid skickas tillbaka i försvarligt emballage, och kom ihåg att få ett kvitto för avsändning, så att vi kan betala tillbaka dina fraktkostnader.


 
Varan skickas till: 
LEDPROFF.SE AB

Plogvägen 10
467 30 Grästorp

Sverige 

NOTERA! Vi tar inte emot paket skickade med efterkrav eller liknande.


8. Ångerrätt
Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har mottagit din vara, eller får den sista vara i fysisk besittning, när det handlar om flera olika varor som är beställda i en order och som har levererats separat.

Du skall inom 14 dagar från mottagning meddela oss om du önskar att ångra ditt köp. Meddelande skal ges vid support@ledproff.se eller genom att utnyttja standardångerformulären. I ditt meddelande skall du tydligt göra oss uppmärksamma på att du önskar att utnyttja din ångerrätt.

Du kan inte ångra enbart genom att vägra mottagning av varan, utan att samtidigt ge oss ett tydligt meddelande om detta.
                                                                                                                        
 
Returnering
Du skall skicka din order retur till oss utan onödig försening och senast 14 dagar efter det datum då du meddelat oss, att du önskar att ångra ditt köp. Du ska avhålla de direkta utgifterna i samband med varans returnering. Du bär själv risken för varan från tidpunkten för varans leverans.

 

Vissa varor kan på grund av deras art inte returneras med normal post. Detta gäller för: Papper på pallar och större toner partier. Utgifterna för returnering förväntas högst att bli ca. kr.: 300.

Varor undantaget ångerrätten

Följande varutyper är undantaget ångerrätten:
Leverans av plomberade ljud- eller bildinspelningar eller dator software, där förbrukaren har brutit plomberingen. Om plomberingen har gjorts på dessa varutyper.

 
Varans tillstånd när du skickar den retur

Du ansvarar bara för eventuell degradering av varans värde, som är till följd av annan hantering, än vad som är nödvändigt för att fastslå varans art, egenskaper och det sätt den fungerar på. Du kan med andra ord pröva varan på samma sätt, som fall du prövade den i fysisk butik, men du får inte ta den i bruk.
 
Om varan är prövad utöver vad som är beskrivet ovan, betraktar vi den som använd, vilket betyder, att du vid ånger av köpet endast får en del eller inget av köpesumman retur, beroende på varans handelsmässiga värde.
 
Fattas original emballage kan det möjligtvis utgöra en degradering av värdet, så för att vara säker på att kunna mottaga alla pengarna retur, rekommenderas det att varan returneras i original emballage.
 
Tillbakabetalnings av köpesumman

Om du ångrar ditt köp, får du det belopp du har inbetalat till oss, tillbaka. I de tillfällen då en degradering av värdet som du ansvarar för har upptäckts, fråndrages detta från köpesumman.
 
Om du nyttjar dig av din ångerrätt, ersätter vi alla betalningar mottaget från dig, härunder leveranskostnader (dock inte extra kostnader som följd av eget val av annan leveransform, än den billigaste form för standardleverans som vi erbjuder), utan onödig försening och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi har mottagit meddelande om ditt beslut att ångra detta avtal. Vi genomför en sådan tillbakabetalning med samma betalsätt, som du använde dig av vid ursprungs transaktionen, med mindre du uttryckligen har efterfrågat något annat. 
 
Vi kan tillbakahålla återbetalningen till dess att vi har mottagit varan retur, med mindre du innan detta har visat dokumentation för att ha returnerat varan.
 

Om du ångrar köpet ska varan skickas till:


LEDPROFF.SE
Plogvägen 10
467 30 Grästorp


Markera paketet med Fortrydelsesret (Ångerrätt) och bifoga en kopia av köps fakturan, som dokumentation för at den/de returnerade varor är köpt hos LEDPROFF.SE
 
Vi tar varken emot paket utan omdelning eller paket skickade med efterkrav. LEDPROFF.SE rekommenderar, att varan returneras via Bring och att varan skickas som paketpost. Därmed är där möjligheten till att spåra paketet i Post Danmarks system och det eliminerar därmed all tvivel om varan har levererats till LEDPROFF.SE. Dessutom har kunden möjlighet för att kunna efterlysa paketet förutsatt att leverans inte har skett.
 

9. Leverans till andra ställen än SE
 
Till följd av att vi är ett danskt företag, levererar vi inte till utlandet. Heller inte på förfrågan.10. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FOR NÄRINGSIDKARE

Näringsidkare har samma försäljningsvillkor som förbrukare, dock med följande modifiering:

  • Som näringsidkare har du ingen ångerrätt.
  • Det ges 1 års reklamationsrätt, gällande från fakturadatumet.
  • Vid eventuell utbytning eller en reparation, blir reklamationsperioden inte förnyad.
  • LEDPROFF.SE förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inkl. leveranskostnader samt eventuella räntor och kostnader är betalat till fullo.
  • Kostnader i samband med en eventuellt tillämpande av ägandeförbehållet kommer alltid att ligga på köparen.
  • Det tillskrivs räntor från förfallodatumet med 1,5% per påbörjad månad.
  • I tillfälle av reklamation, ska köparen själv stå för kostnader för försändelse och eventuell packning.


11. Persondatapolitik

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss, behöver vil följande uppgifter:
Namn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Vi gör registreringen av dina personuppgifter endast med föremålet att kunna leverera varan till dig.
 
Personuppgifterna registreras hos BMD Trading Denmark ApS och bevaras i fem år, därefter raderas uppgifterna.


Den dataansvarige på LEDPROFF.SE är BMD Trading Denmark ApS
 
Som registrerad hos BMD Trading Denmark ApS, har du alltid rätt att göra en motsättning mot registreringen. Du har också rätt till insikt i vilka uppgifter om dig själv som är registrerat. Dessa rättigheter har du enligt lagen om persondata och förfrågningar i samband med detta rättas till: support@ledproff.se

 
12. Klagotillgång
Om du vill klaga över ditt köp, skall du kontakta support@ledproff.se. Om inte det lyckas att hitta en lämplig lösning, kan du lämna ett klagomål till Forbrugerklagenævnet (förbrukarklagonämnden) på www.forbrug.dk, förutsatt att villkoren för detta är uppfyllda.
 
13. Generella uppgifter om företaget

Kontorets adress: (Ingen avhämtning)
BMD Trading Denmark Aps, Olaf ryes gade 7k, 6000 Kolding, Danmark.
VAT: 36025050

 


STANDARDÅNGERFORMULÄR
 

(Detta formulär ifylles och returneras enbart om ångerrätten görs gällande)
 


Till:
LEDproff.se

Plogvägen 10
467 30 Grästorp
E-mail: info@ledproff.se


Jag meddelar härmed att jag önskar att göra ångerrätten gällande i förbindelse med mitt köpsavtal om följande varor/tjänster:

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Beställt den: ______________________________          Mottaget den:  _______________________________

 

 

Förbrukarens namn:

______________________________________________________________________

 

 

Förbrukarens adress:

_____________________________________________________________________

 

 

Förbrukarens underskrift (endast om formulärets innehåll meddelas på papper):

___________________________________________________________________

 

 

Datum:  __________________________

 

 

 

 

 

 

Handelsvillkoren är senast uppdaterade den 10.08.2022